Μια ιδέα που είναι ζωντανή έχει διάρκεια, έχει αισθητική, έχει συναίσθημα, έχει δύναμη και ένταση που παρασύρει.
Μια ζωντανή ιδέα έχει τη δύναμη να προκαλεί ενθουσιασμό.
Μόνο μια ζωντανή ιδέα μπορεί να είναι διαπεραστική, να ανεβάζει προϊόντα στην κορυφή, να ξεπερνάει το στόχο της.
Aυτή η ιδέα λέει πάντα την αλήθεια.
Είναι άλλοτε διασκεδαστική, άλλοτε συγκινητική, άλλοτε ενημερωτική αλλά κυρίως ουσιαστική.
Μια ζωντανή ιδέα είναι κάτι παραπάνω από μια απλώς καλή ιδέα, έχει ψυχή και μιλάει απευθείας στην καρδιά μας, έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος…
Αυτή η ιδέα έχει τη δυνατότητα να προηγείται της εποχής της, όπως οφείλει… γιατί χωρίς προχωρημένες ιδέες, τα προϊόντα δεν προχωρούν!

 

Our Projects